Minőségpolitikánk

A Családi Napközit működtető minőségpolitikája:

A családi napközi működése vállalkozási alapú, a piaci igényekre épülő szolgáltatás. Magas színvonalon, egyedi igények figyelembevételével, gyermekbarát környezetben kívánjuk elérni legfőbb céljainkat, elsősorban azt, hogy gyermeke érezze jól magát nálunk! A rugalmas, szülői igényekhez igazodó szolgáltatás létrehozásával reagálni kívánunk a bölcsődei férőhelyek száma, valamint a mikrotérség munkahelyi struktúrájának problémájára. Lehetőség a családoknak, hogy mindkét szülő lelkiismeret-furdalás nélkül vállalhasson munkát, nyugodtan intézhesse ügyeit, miközben a családi napköziben gyermekeik számára biztosítjuk a stabil, kiegyensúlyozott, családias hátteret.

Célunk, hogy családi napközinkből kikerülve gyermekeink örömmel vegyenek részt közös tevékenységekben, őrizzék meg természetes kíváncsiságukat, sajátítsák el a kulturált magatartási szokásokat, környezetükben jól eligazodjanak, bizalommal forduljanak társaik, és a felnőttek felé, képesek legyenek alkalmazkodni az eltérő helyzetekhez, egymáshoz, a felnőttekhez. Fontos, hogy kialakuljon bennük a tolerancia képessége, a másság elfogadása, és tiszteletben tartása.

Családi napközinkben célunk az otthonos, derűs, szeretetteli légkör kialakítása, a gyermek érzelmi biztonságának megteremtése. Lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermek kielégíthesse társas szükségleteit és biztosítjuk a közös élményekre épülő, közös tevékenységek gyakorlását. Olyan életet szervezünk, amely segíti a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (mint pl.: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését.

- SZERETETtel, TÜRELEMmel és KÖVETKEZETESSÉGgel fordulunk minden gyermek felé.

- GONDOSKODUNK a KISGYERMEK, gyakran édesanyja LELKÉVEL is, hiszen, nagyon nagy lépés Mindkettőjük életében az egymástól elválás.

- Nálunk a JÁTÉK a fő tevékenység.

- Mindennap MAGYAR DALOKat énekelünk, és MAGYARUL MONDÓKÁZUNK.

A kis csoportlétszám lehetővé teszi, hogy személyre szóló, differenciált bánásmóddal járuljunk hozzá a gyermekek harmonikus fejlődéséhez, maximálisan figyelembe véve egyéni adottságaikat. 

A gyermekek rendszeresen kézműves foglalkozáson vesznek részt, melynek keretében festenek, ragasztanak, rajzolnak, gyurmáznak. A délelőtti zenebölcsi foglalkozásokon a gyermekek ritmusgyakorlatokat végeznek, énekelnek, mondókákat, körjátékokat tanulnak a gondozónők segítségével. A gyermekek számára nemcsak zárt belső udvarunkon, de a bent töltött idő alatt is biztosítjuk az önfeledt mozgás lehetőségét. Természetesen amikor az időjárás lehetővé teszi, sok időt töltünk a szabadban is. Családi napközink földszintjén egy tornaszoba került kialakításra, ahol opcionálisan választható tánc-, és sportfoglalkozásokon vehetnek részt a gyermekek.